Uveljavitev ''Megazakona''

14. april 2020

Dne 10. 4. 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). V skladu s 109. členom tega zakona zakon začne veljati naslednji dan po objavi, kar pomeni, da je ZIUZEOP začel veljati v soboto, 11. 4. 2020.

Za dan uveljavitve zakona, ki se kot mejnik pojavlja v številnih določbah ZIUZEOP, torej šteje 11. 4. 2020. Najpomembnejše določbe, na katere vpliva datum uveljavitve t.i. »Megazakona«, so:
• nadomestilo za zavarovance, ki imajo na ta dan pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe, se od 11. 4. 2020 dalje krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja;
• delodajalec, ki želi uveljavljati pravico do povračila nadomestila za delavce, ki jih je med 13. 3. 2020 in 10. 4. 2020 poslal na čakanje, mora v roku 8 dni od 11. 4. 2020 vložiti elektronsko vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
• od tega dne naprej bo delitev dobička in izplačevanje dela plač iz naslova poslovne uspešnosti oz. nagrad poslovodstvu povzročilo obveznost vračila morebitne prejete pomoči.

V povezavi s predzadnjo alinejo želimo opozoriti, da če ste vlogo za povračilo nadomestil plač že oddali v skladu z ZIUPPP, ki je začel veljati 29. 3. 2020, bo Zavod vašo vlogo obravnaval po novem »Megazakonu« (ZIUZEOP). Več informacij v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic in vlaganjem vlog lahko najdete na naslednjih povezavah:
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi.docx (Vir: FURS);
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne (Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

OSTALE NOVICE

TOP