Prenehanje veljavnosti Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

2. julij 2021

Dne 19. junija 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je uredil nekatera področja stanovanjske politike v Sloveniji, ki so bila v preteklosti zanemarjena. Prav tako je na novo uredil vprašanje odpovedi najemne pogodbe za stanovanja in skrajšal odpovedne roke tako za najemodajalce kot za najemnike. Novela SZ-1E je korenito posegla tudi na področje poslovnih najemov – določba 52. člena SZ-1E namreč določa, da se Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) razveljavi v celoti. V praksi je za področje poslovnih najemov pomembno predvsem to, da so prenehale veljati nekatere kogentne določbe ZPSPP, kot na primer določbe glede odpovedi najemne pogodbe po sodni poti, minimalnega časa odpovednega roka, omejene možnosti odstopa oziroma odpovedi najemne pogodbe itd. Togost nekaterih zakonskih določb (na primer določba, da najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov, sklenjene za določen čas, ni mogoče predčasno odpovedati) je poskušala omiliti sodna praksa, ki pa je bila precej nekonsistentna in se je pogosto spreminjala. Razveljavitev ZPSPP, ki je veljal od leta 1974 in je bil že precej zastarel, je torej več kot dobrodošla.

Opozoriti velja, da se za najemne pogodbe sklenjene pred 19. junijem 2021 še vedno uporablja razveljavljeni ZPSPP, medtem ko se za najemna razmerja, ki so nastala po tem datumu uporabljajo splošne določbe Obligacijskega zakonika (OZ) ter pogodbena določila, ki bodo ob bolj svobodni zakonski ureditvi imela večjo težo.

OSTALE NOVICE

 • in IFLR1000, Novice 2023

  Kirm Perpar ponovno na lestvici IFLR1000

  Naša odvetniška pisarna je v svetovno priznanem vodniku IFLR1000 ponovno prejela ugledne uvrstitve, ki potrjujejo našo prisotnost in neomajno zavezanost zagotavljanju vrhunskih storitev....
 • in Novice 2023

  Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)

  Državni zbor je dne 28. junija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L). Spremembe in dopolnitve, ki so stopile v veljavo 25. julija 2023, prinašajo veliko novosti na področju spletnega ustanavljanja družb, čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev podjetij ter novosti na področju sodnih registrov....
 • in Novice 2023

  Neposredne tuje investicije

  S 1. julijem 2023 je v Sloveniji začela veljati nova ureditev mehanizma priglasitve in pregleda neposrednih tujih investicij, urejena v okviru spremenjenega Zakona o spodbujanju investicij (v nadaljevanju: ZSInv)....
TOP