Prenehanje veljavnosti Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

2. julij 2021

Dne 19. junija 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je uredil nekatera področja stanovanjske politike v Sloveniji, ki so bila v preteklosti zanemarjena. Prav tako je na novo uredil vprašanje odpovedi najemne pogodbe za stanovanja in skrajšal odpovedne roke tako za najemodajalce kot za najemnike. Novela SZ-1E je korenito posegla tudi na področje poslovnih najemov – določba 52. člena SZ-1E namreč določa, da se Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) razveljavi v celoti. V praksi je za področje poslovnih najemov pomembno predvsem to, da so prenehale veljati nekatere kogentne določbe ZPSPP, kot na primer določbe glede odpovedi najemne pogodbe po sodni poti, minimalnega časa odpovednega roka, omejene možnosti odstopa oziroma odpovedi najemne pogodbe itd. Togost nekaterih zakonskih določb (na primer določba, da najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov, sklenjene za določen čas, ni mogoče predčasno odpovedati) je poskušala omiliti sodna praksa, ki pa je bila precej nekonsistentna in se je pogosto spreminjala. Razveljavitev ZPSPP, ki je veljal od leta 1974 in je bil že precej zastarel, je torej več kot dobrodošla.

Opozoriti velja, da se za najemne pogodbe sklenjene pred 19. junijem 2021 še vedno uporablja razveljavljeni ZPSPP, medtem ko se za najemna razmerja, ki so nastala po tem datumu uporabljajo splošne določbe Obligacijskega zakonika (OZ) ter pogodbena določila, ki bodo ob bolj svobodni zakonski ureditvi imela večjo težo.

OSTALE NOVICE

 • in Covid 19 SLO, Novice 2021

  Dodatne informacije za delodajalce o preverjanju pogoja PCT

  V naši odvetniški družbi smo pred kratkim že pripravili članek z informacijami za delodajalce glede preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT pri svojih zaposlenih, v nadaljevanju besedila pa lahko najdete še nekaj naknadno podanih smernic Informacijske pooblaščenke....
 • in Covid 19 SLO, Novice 2021

  Pogoj PC za zaposlene v organih državne uprave na Ustavnem sodišču

  Potem, ko je vlada RS z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) v členu 10.a dodala posebne določbe za zaposlene v organih državne uprave, s katerimi jim je od 1. oktobra 2021 dalje naložila izpolnjevanje pogoja prebo...
 • in Covid 19 SLO, Novice 2021

  Pogoj PCT za čas opravljanja dela in hramba dokazil

  Dne 15.09.2021 je v veljavo stopil Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 147/21), ki med drugim določa tudi, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo ...
TOP