Kako organizirati delo od doma v času širjenja koronavirusa (COVID-19) – novosti v luči najnovejšega dogajanja

06. marca, 2020

V luči trenutnega širjenja okužb s koronavirusom (COVID-19) tudi v Sloveniji, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo uradne smernice in priporočila za delodajalce v povezavi z delom od doma.

V primeru, da bi prišlo do ogrožanja življenja in zdravja zaposlenih ali premoženja delodajalca, lahko slednji odstopi od organizacije dela, kot jo ima predvideno v času običajnih razmer in določi, da nekateri ali vsi zaposleni delajo od doma. Pravno podlago za tovrstne ukrepe predstavlja 169. člen Zakona o delovnih razmerjih. Sprememba pogodbe o zaposlitvi v teh primerih ni potrebna.

Ko delodajalec sprejme odločitev za spremembo organizacije dela je pomembno, da oceni naslednje vidike:
- primernost delovnega mesta za takšno organizacijo – na domu ni mogoče opravljati vseh del, zlasti tistih, ki bi lahko bili škodljivi za delavce in tistih, za katere to prepoveduje zakon ali drug predpis;
- vidik delovnega časa – glede na to, da bo v primeru dela od doma delavec imel več fleksibilnosti pri razporejanju delovnega časa, je še vedno dolžan spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu in si zagotoviti ustrezne odmore in počitke, nadalje mora delodajalec tudi za delavca, ki opravlja delo na domu voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Dokument Ministrstva nakazuje na možnost praktičnega pristopa v tovrstnih situacijah in sicer, da delavec sporoča podatke o številu ur le če so te drugačne od polnega delovnega časa (8 ur);
- zagotavljanje sredstev za delo – potreben je dogovor delavca in delodajalca o tem kdo bo zagotavljal material in sredstva za delo ter o višini nadomestila za uporabo delavčevih sredstev;
- varovanje poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih podatkov;
- vidik varnosti in zdravja pri delu – glede na naravo izrednih razmer ni pričakovati, da bo delodajalec uspel izvesti vse predpisane ukrepe. Ob upoštevanju vsebine del, ki se lahko izvajajo od doma ter nizke verjetnosti, da bi izvajanje teh del v kratkem času lahko pripeljalo do škodljivih posledic za zdravje delavca, Ministrstvo priporoča, da delodajalec izda delavcem ustrezna navodila glede varnega in zdravja dela od doma.

Spremembe se lahko uporabljajo le v času trajanja izrednih razmer, delodajalec pa je dolžan o izvajanju dela od doma obvestiti Inšpektorat za delo takoj, ko je to možno.

Dokument, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na voljo na naslovu: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/OPRAVLJANJE-DELA-NA-DOMU-in-DRUGEGA-DELA.pdf

Osnutek interventnega zakona za čakanje na delo doma

Te dni se ne govori samo o odrejanju dela od doma, pač pa tudi o čakanju na delo doma. Zaradi širjenja koronavirusa bi bilo poslovanje gospodarskih subjektov lahko oteženo, zato se razmišlja tudi o pomoči države preko subvencioniranja čakanja na delo doma.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za ta namen pripravilo osnutek interventnega zakona. Določbe predlaganega zakona o subvencioniranju polnega delovnega časa za čas čakanja na delo doma prinašajo rešitve v primeru, da delodajalec več kot polovici zaposlenih zaradi poslovnih razlogov ne bi mogel zagotoviti dela. Predvidoma naj bi država čakanje na delo doma subvencionirala 40 odstotno, zakon pa bi bil časovno omejen na pol leta. Več o predlogu naj bi bilo znanega v prihodnjih dneh.

OSTALE NOVICE

TOP