Vlada s sklepom podaljšala nekatere dosedanje ukrepe v 2021

8. januar 2021

Poleg novosti, sprejetih s PKP 7, je vlada podaljšala nekatere ukrepe, ki bi sicer veljali do konca prejšnjega leta. Tako podaljšani ukrepi so naslednji:

Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile
Samozaposleni, družbeniki poslovodje in kmetje bodo še naprej upravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Višina pomoči znaša 250 EUR za čas trajanja karantene, to je 10 dni.

Mesečni temeljni dohodek
Vlada je do 31. marca 2021 podaljšala ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike poslovodje in kmete. Ti bodo še naprej prejemali mesečni temeljni dohodek v višini 1.100 EUR, samozaposleni v kulturi 700 EUR ter kmetje 940 EUR na mesec.

Subvencija za kritje fiksnih stroškov
Vlada je podaljšala tudi ukrep sofinanciranja nekritih fiksnih stroškov, o čemer smo že pisali v novici »Ukrep delnega subvencioniranja fiksnih stroškov«, posodobljeni dne 4. januarja 2021.

Nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali višje sile
Podaljša se ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračila izplačanih nadomestil.

Odlog ali obročno odplačilo davčnih obveznosti
Tudi ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega odplačila davkov, akontacij, davčnega odtegljaja in prispevkov, če je razlog za nesposobnost plačila v izgubi sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, je podaljšana do 31. marca 2021.

Dolžnost delodajalca obvestiti inšpektorat o delu na domu
Ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu se podaljša do 31. marca 2021.

OSTALE NOVICE

TOP