SELA Webinar: Sustainable Business Entities & ESG ♻

27. februar 2023

V četrtek, 23. februarja 2023, je naš poslovodeči partner Andrej Kirm gostil spletni seminar SELA na temo "trajnostnih poslovnih entitet & ESG". Andreju je pri predstavitvi pomagal Leon Ribič, naš zunanji sodelavec.

Bistvo seminarja je bilo poudariti pomen in potrebo po prehodu iz linearnega gospodarskega in industrijskega modela na krožni model, ki zagovarja učinkovito uporabo virov in surovin, recikliranje in ponovno uporabo odpadkov. Andrej in Leon sta temo predstavila s pravne perspektive.

V predstavitev sta bila vključena tudi dva gostujoča govorca. Prva je bila Katarina Urošević, vodja osebja in direktorica komunikacij v podjetju HTEC Group. Temo je predstavila z vidika podjetja, ki deluje po načelih trajnosti na svetovni ravni.

Drugi gostujoči govornik je bil Zoran Pavlović, neodvisni svetovalec pri Prudent Capital, ki je predstavil rezultate raziskav ozaveščenosti o trajnostnosti v različnih podjetjih.

Predstavitev si lahko prenesete ali ogledate tukaj.

OSTALE NOVICE

TOP