Odvetnica Sara Vrhunc kot gostujoča predavateljica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

15. november 2022

Dne 9. 11. 2022 je naša zunanja sodelavka, odvetnica Sara Vrhunc, kot gostujoča predavateljica predavala študentom Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani pri predmetu »Gospodarsko pravo in postopek« na II. Bolonjski stopnji. Sara je predavala na temo »Zastopanje stranke (v gospodarskem sporu) – izbrana vprašanja procesnega prava«.

Predavanje je bilo usmerjeno k praktičnim vprašanjem in izzivom, s katerimi se odvetnik pri zastopanju stranke v gospodarskem sporu lahko sooči in z analizo nedavne sodne prakse, ter skupnemu reševanju krajših primerov, s poudarkom predvsem na vprašanju ali se posamezni oziroma kateri od ponujenih primerov šteje kot gospodarski spor, za katerega se bodo v postopku uporabile določbe dvaintridesetega poglavja Zakona o pravdnem postopku (»Postopek v gospodarskih sporih«).

OSTALE NOVICE

TOP