O SANI

Sana je odvetnica v družbi Kirm Perpar. Osredotoča se na gospodarsko in civilno pravo, delovno pravo, pravo varstva potrošnikov, reševanje sporov, intelektualno lastnino in varstvo osebnih podatkov.

Na področju delovnega prava Sana strankam redno svetuje o različnih vidikih delovnih razmerij, kot so sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Sana je aktivna tudi na področju intelektualne lastnine in se osredotoča predvsem na registracije blagovnih znamk, na vidike intelektualne lastnine pri transakcijah, na temeljne pravice, avtorske pravice in na spore glede intelektualne lastnine.

Prav tako ima dober vpogled v varstvo osebnih podatkov in svetuje strankam o različnih vidikih zakonodaje varstva podatkov, vključno s pripravo pravilnikov o zasebnosti, pogojih uporabe, politikah glede piškotkov in različnih regulativnih vprašanjih.

Sana ima izkušnje tudi na področju letalskega prava, pri čemer je na tem področju svetovala že domačim in mednarodnim strankam, zlasti glede registracije letal in najema letal. Ponaša se tudi z izkušnjami na področju farmacije in zdravstva, pri čemer je zdravstvenim in farmacevtskim podjetjem svetovala zlasti v povezavi s promocijskimi in oglaševalskimi dejavnostmi, kot tudi v zvezi s predpisi o zdravilih in medicinskih pripomočkih, donacijami in sponzorstvih.

Sodeluje tudi pri skrbnih pregledih podjetij.

Članstva

Odvetniška zbornica Slovenije

Jeziki

Angleščina
Hrvaščina
Nemščina

Izobrazba

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (LL.B.)

NOVICE

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP