REŠEVANJE SPOROV

Pravni spori so lahko zelo dragi in dolgotrajni, pomembno je upoštevati vsako podrobnost. Zaradi naših izkušenih strokovnjakov za spore, so lahko podjetja prepričana, da bodo primeri obravnavani spoštljivo in v skladu s njihovimi specifičnimi potrebami ter zahtevami.

Najbolje ocenjena ekipa za reševanje sporov

Naša visoko cenjena ekipa za reševanje sporov svetuje domačim in mednarodnim strankam o sporih, in arbitražnih zadevah. Odvetniška pisarna Kirm Perpar se posebej osredotoča na gospodarske spore in pogodbene spore, saj se naši odvetniki nenehno ukvarjajo s komercialnimi in pogodbenimi spori, ki izhajajo iz različnih poslovnih transakcij. Naši zaposleni pokrivajo celoten spekter sporov, vključno s tolmačenjem in izvajanjem pogodb, nelojalno konkurenco, garancijskimi zadevami, pogodbeno škodo in oškodovanji, zavarovalniškim zakonom itd.

Strokovnjaki za ARS

Naši odvetniki imajo poleg izkušenj z opravljanjem sodnih postopkov tudi izkušnje pri svetovanju in zastopanju strank v postopkih alternativnega reševanja sporov (ARS), na primer v zunajobravnavni poravnavi, arbitraži, mediaciji in pogajanjih.

Poglobljeno poznavanje sektorja

Zastopamo široko paleto strank iz različnih industrij, kot so avtomobilska in predelovalna industrija, pa banke, gradbeništvo, trgovine na drobno, energetika, finančne storitve, zavarovalništvo, zdravstvo, farmacija in bioznanost, industrija, programska oprema, IT, telekomunikacije in mediji.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP