Pregled ukrepov in pomoči države za podporo gospodarstvu

03. april 2020

Državni zbor je dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo oziroma ti. »Megazakonom«, nekateri ukrepi pa bodo veljali že od 13. 3. 2020.

V naslednjih tednih je pričakovati, da bo vlada predlagala še dodatni paket, ki bo urejal predvsem ukrepe za preprečevanje verižne nelikvidnosti podjetji, poroštveno shemo in ukrepe SID banke.

V posledici dogajanja se gospodarske družbe srečujejo s povečanim številom pravnih izzivov. Ti se trenutno nanašajo predvsem na vprašanja delovnih razmerij, možnosti, ki jih ponuja država za blažitev posledic ter poslovnih pogodbenih razmerij, še posebno z vidika posledic neizpolnitve obveznosti.

Z namenom, da bi našim strankam vsaj deloma olajšali soočanje z izrednimi razmerami, smo pripravili pregled najpomembnejših informacij, ki se nanašajo na aktualne pravne teme.

Sledite nam, saj bomo dokument redno posodabljali in prilagajali glede na dodatno uvedene ukrepe.


Dokument se nahaja spodaj:

OSTALE NOVICE

TOP