Pravni izzivi v času širjenja COVID-19

06. april 2020

Slovenija je 12. marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom COVID-19 razglasila epidemijo in aktivirala državni načrt zaščite in reševanja. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem je Slovenija sledila razglasitvi pandemije s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

V posledici dogajanja se gospodarske družbe srečujejo s povečanim številom pravnih izzivov. Ti se trenutno nanašajo predvsem na vprašanja delovnih razmerij, možnosti, ki jih ponuja država za blažitev posledic ter poslovnih pogodbenih razmerij, še posebno z vidika posledic neizpolnitve obveznosti.

Z namenom, da bi našim strankam vsaj deloma olajšali soočanje z izrednimi razmerami, smo pripravili pregled najpomembnejših informacij, ki se nanašajo na aktualne pravne teme.

Sledite nam, saj bomo v naslednjih dneh na to temo redno objavljali.


Dokument se nahaja spodaj:

OSTALE NOVICE

TOP