Položaj čezmejnih delovnih migrantov pri prehajanju meje s Hrvaško

25. avgust, 2020

V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (v nadaljevanju »Odlok«), s katerim je bil spremenjen režim vstopanja v Republiko Slovenijo iz držav, ki so uvrščene na t.i. »rdeči seznam«, kar na podlagi odločitve vlade med drugim trenutno velja tudi za sosednjo Hrvaško. Osebam, ki vstopajo na ozemlje Republike Slovenije iz Hrvaške bo tako odslej ob prehodu meje odrejena 14-dnevna karantena. Odlok pa določa širok nabor izjem, med drugim tudi za čezmejne dnevne in tedenske delovne migrante (1. in 2. točka 10. člena Odloka).

Izjema velja za dnevne in tedenske čezmejne delovne migrante, ki imajo stalno prebivališče v eni od držav članic EU oziroma schengenskega območja. Vsi delovni migranti, tako dnevni kot tedenski, morajo ob prehodu meje za to predložiti dokazilo (na primer pogodbo o zaposlitvi) oziroma podpisano izjavo delodajalca, s katero utemeljijo razlog za prehajanje meje (to je lahko potrdilo delodajalca o zaposlitvi delavca ter izjava, da je prehajanje meje potrebno zaradi izvajanja delovnih nalog). Dnevnim čezmejnim delovnim migrantom ob vstopu v Slovenijo ni potrebno predložiti negativnega izvida testa na prisotnost COVID-19, medtem ko morajo tedenski čezmejni delovni migranti negativni izvid testa, ki ne sme biti starejši od 36 ur, predložiti ob vsakem prehodu meje.

Podrobnejše informacije o tem, kako se bo v primeru tedenskih delovnih migrantov (in drugih delavcev pri opravljanju delovnih obveznosti) presojala utemeljenost prehajanja meje ter o času, za katerega se lahko tedenski čezmejni delovni migranti zadržujejo na ozemlju Hrvaške še niso znane, vlada pa je v svojih pojasnilih podala naslednjo definicijo tedenskega migranta:

"Tedenski migrant ima sklenjeno delovno razmerje v Sloveniji (oz. v sosednji državi) in ne prehaja državne meje zaradi prihoda na delo vsakodnevno, ampak praviloma prehaja mejo zaradi prihoda na delo ali odhoda z dela enkrat, dvakrat ali trikrat tedensko, lahko tudi v neenakomernih ciklih. V državi, kjer dela, ima lahko urejeno tudi bivališče. "

Opozoriti velja tudi na dejstvo, da se osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državi na rdečem seznamu, ob vstopu na ozemlje Republike Slovenije odredi 14-dnevna karantena tudi, kadar v Slovenijo vstopa iz države, ki ni na rdečem seznamu. Izjema pa velja za slovenske državljane in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če na meji predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu, na primer originalen račun za plačilo nastanitve v teh (epidemiološko varnih) državah, dokazilo o lastništvu nepremičmine ali plovila oziroma drugo primerno dokazilo.

OSTALE NOVICE

TOP