Pogoj PCT za čas opravljanja dela ter hramba dokazil

20. september 2021

Dne 15.09.2021 je v veljavo stopil Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 147/21), ki med drugim določa tudi, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Na podlagi odloka je delodajalec tisti, ki je dolžan preverjati izpolnjevanje pogojev pri svojih zaposlenih, v praksi pa prihaja do nejasnosti med zagotavljanjem upoštevanja odloka na eni ter varovanjem občutljivih osebnih podatkov na drugi strani.

Informacijska pooblaščenka je v svojem mnenju zapisala, da mora delodajalec ob preverjanju dokazil PCT upoštevati načelo najmanjšega obsega osebnih podatkov (skladno s katerim so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (5. člen, točka c Uredbe (EU) 2016/679)). Delodajalec lahko tako opravi preverjanje z vpogledom v enega od dokazil, navedenih v 2. oziroma 6. členu Odloka, pooblaščena oseba delodajalca lahko pri tem napravi zaznamek, medtem ko je hramba enolične oznake potrdila iz digitalnega COVID dokazila neprimerna, ker ni nujno potrebna za izpolnitev namena obdelave (torej za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT).

Nadalje mora delodajalec osebne podatke zavarovati na način, da ne pride do njihove nepooblaščene obdelave, kar pomeni, da lahko do podatkov o izpolnjevanju PCT pogoja dostopajo le pooblaščene osebe delodajalca, ne pa tudi drugi zaposleni v podjetju (5. člen, točka f Uredbe (EU) 2016/679). Nenazadnje pa mora delodajalec (kot upravljavec osebnih podatkov) svoje zaposlene seznaniti s tem, za katere namene bo njihove osebne podatke po preverjanju dokazila PCT obdeloval (13. člen Uredbe (EU) 2016/679).

Na drugi strani pa je obveznost delavca svojemu delodajalcu omogočiti preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT s tem, da mu omogoči vpogled v eno od dokazil, ki jih navaja Odlok v 2. in 6. členu.

Celotno besedilo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 147/21) je na voljo tukaj, besedilo Uredbe (UE) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije pa tukaj.

OSTALE NOVICE

TOP