Pogoj PC za zaposlene v organih državne uprave na Ustavnem sodišču

01. oktober 2021

Potem, ko je vlada RS z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) v členu 10.a dodala posebne določbe za zaposlene v organih državne uprave, s katerimi jim je od 1. oktobra 2021 dalje naložila izpolnjevanje pogoja prebolevnosti ali cepljenja (ne pa tudi testiranja), so bile na Ustavno sodišče vložene pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti omenjenih določb.

Policijski sindikat Slovenije je v svoji zahtevi med drugim navedel, da vlada z določbami Odloka sili zaposlene v organih državne uprave bodisi v cepljenje proti svoji volji bodisi v načrtno okuževanje, kar ni ne moralno in ne etično, hkrati pa veljavnost odloka ter obdobje preverjanja utemeljenosti ukrepov nikjer ni časovno omejeno. Tako predlaga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe, kar naj ne bi povzročilo nepopravljivih posledic, saj so za zagotavljanje varnosti na delovnem mestu na voljo navodila in priporočila NIJZ oziroma bi hujše škodljive posledice povzročilo samo izvrševanje 10.a člena Odloka.

Na drugi strani vlada trdi, da v konkretnem primeru pravice delavcev niso ogrožene (23.a člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07)), zato izpodbija zahtevo za zadrževanje izvrševanja določb. Nadalje pojasni da so, zaradi slabih epidemioloških razmer, ukrepi kot je cepljenje nujni oziroma da je pogoj precepljenosti edini ukrep, ki omogoča zagotavljanje pravic delavcev do varnega in zdravega delovnega okolja, sprejetje določbe v členu 10.a pa je bilo določeno tudi zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja države.

Ustavno sodišče je na seji 30. septembra 2021, s sedmimi glasovi za in dvema proti, sklenilo, da se izvrševanje 10.a. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) do končne odločitve zadrži, kar pomeni, da tudi za zaposlene v organih državne uprave še vedno velja pogoj PCT in drugi splošni ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

V svojem sklepu je pritrdilo predlagatelju, da bi izvrševanje morebiti protiustavnega 10.a člena Odloka povzročilo hujše škodljive posledice, kot če se morebiti ustavnoskladen 10.a člen Odloka do končne odločitve ne bi izvrševal. Trenutno torej Ustavno sodišče vsebine zatrjevane protiustavnosti izpodbijanega predpisa še ni presojalo, kar pomeni, da bo pogoj PC morda vseeno obveljal kasneje.

Celotno besedilo sklepa Ustavnega sodišča je na voljo tukaj.

OSTALE NOVICE

 • in IFLR1000, Novice 2023

  Kirm Perpar ponovno na lestvici IFLR1000

  Naša odvetniška pisarna je v svetovno priznanem vodniku IFLR1000 ponovno prejela ugledne uvrstitve, ki potrjujejo našo prisotnost in neomajno zavezanost zagotavljanju vrhunskih storitev....
 • in Novice 2023

  Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)

  Državni zbor je dne 28. junija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L). Spremembe in dopolnitve, ki so stopile v veljavo 25. julija 2023, prinašajo veliko novosti na področju spletnega ustanavljanja družb, čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev podjetij ter novosti na področju sodnih registrov....
 • in Novice 2023

  Neposredne tuje investicije

  S 1. julijem 2023 je v Sloveniji začela veljati nova ureditev mehanizma priglasitve in pregleda neposrednih tujih investicij, urejena v okviru spremenjenega Zakona o spodbujanju investicij (v nadaljevanju: ZSInv)....
TOP