Poenostavljeno odrejanje dela od doma

01. oktober, 2020

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 169. členu določa, da se lahko v izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremeni tudi brez soglasja delavca. Skladno s pojasnili Ministrstva, pristojnega za delo, je možno začasno odrediti delo od doma na podlagi navedene določbe ne le v času epidemije, temveč tudi v okoliščinah, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja bolezni COVID-19 (na primer v primeru odrejene karantene, samoizolacije ali drugih ukrepov, ki jih sprejme delodajalec za preprečevanje okužbe).

Delodajalci morajo biti pri odrejanju dela od doma pozorni predvsem na naslednje. Kar se tiče delovnega časa, morajo delodajalci voditi evidenco delovnega časa, pri čemer je možen poenostavljen dogovor, da delavec sporoča podatke o številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če so drugačne od 8 ur. Običajen je dogovor o nadomestilu za uporabo delavčevih sredstev, priporočljivo pa je tudi, da se delodajalec opredeli do vprašanj, povezanih s poslovnimi skrivnostmi in informacijske varnosti. Za delodajalce je predvsem pomembna poenostavitev ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu, saj izdelava ocene tveganja ni vselej potrebna. Ob nastopu izrednih okoliščin mora namreč delodajalec pogosto po hitrem postopku odrediti delo od doma in ne uspe izvesti vseh ukrepov, ki jih določa zakon. Glede na to, da gre po oceni ministrstva v primerih dela od doma za praviloma manj tvegana in zdravju neškodljiva dela, lahko delodajalec izdelavo ocene tveganja nadomesti z ustreznimi navodili za varno in zdravo delo, na primer navodili za ureditev delovnega mesta, vprašalniki in fotografijami in se na podlagi povratnih informacij posvetuje s strokovnim delavcem za varnost pri delu glede ustreznosti in zadostnosti ukrepov.

Delodajalec mora o odreditvi dela od doma zaradi izrednih okoliščin takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat RS za delo na elektronski naslov prijave.irsd@gov.si. Priporočljivo je, da obvestilo vsebuje podatke o delavcu, vrsti in kraju dela ter o času, za katerega je ukrep predviden.

OSTALE NOVICE

 • in IFLR1000, Novice 2023

  Kirm Perpar ponovno na lestvici IFLR1000

  Naša odvetniška pisarna je v svetovno priznanem vodniku IFLR1000 ponovno prejela ugledne uvrstitve, ki potrjujejo našo prisotnost in neomajno zavezanost zagotavljanju vrhunskih storitev....
 • in Novice 2023

  Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)

  Državni zbor je dne 28. junija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L). Spremembe in dopolnitve, ki so stopile v veljavo 25. julija 2023, prinašajo veliko novosti na področju spletnega ustanavljanja družb, čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev podjetij ter novosti na področju sodnih registrov....
 • in Novice 2023

  Neposredne tuje investicije

  S 1. julijem 2023 je v Sloveniji začela veljati nova ureditev mehanizma priglasitve in pregleda neposrednih tujih investicij, urejena v okviru spremenjenega Zakona o spodbujanju investicij (v nadaljevanju: ZSInv)....
TOP