OKOLJSKO PRAVO IN TRAJNOSTNI VIDIKI

Okoljska vprašanja morda niso prva stvar, na katero pomislimo ob besedi gospodarski uspeh, vendar lahko upoštevanje okoljskega prava in obvladovanje povezanih vprašanj določi usodo projekta ali transakcije.

Širok spekter storitev

Naši pravni strokovnjaki pomagajo domačim in mednarodnim strankam pri vseh zadevah povezanih z okoljskim pravom, vključno s svetovanjem o okoljskih vidikih trgovinskih poslov, regulativnih postopkih, sporih, sodnih postopkih in okoljskih ocenah. Zastopamo stranke v upravnih in civilnih postopkih glede upravljanja z onesnaženim zrakom, zemljo ali vodo ter svetujemo o korektivnih ukrepih, določanju okoljske odgovornosti, ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami, javnem zdravju, emisijskih kvotah in okoljskem obdavčenju.

Poglobljeno poznavanje sektorja

Naše stranke so energetska in komunalna podjetja, gradbeni, nepremičninski in infrastrukturni akterji ter multinacionalke in podjetja s področja okoljskih tehnologij.

Okoljska, družbena in upravljalska merila (ESG)

Kriza podnebnih sprememb je sprožila poglobljen razmislek o vlogi poslovnih subjektov v sodobni družbi. Skladno s tem se naše stranke soočajo v svojem poslovnem okolju z novimi ESG tveganji in z novimi ESG obveznostmi v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije. Pri Kirm Perpar te novosti pozorno spremljamo.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP