Novosti v slovenski zakonodaji: novele štirih davčnih zakonov

06. december, 2019

Šestega novembra 2019 so začele veljati spremembe davčne zakonodaje. Gre za novele štirih temeljnih zakonov, in sicer Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Spremembe se bodo, z nekaterimi izjemami, začele uporabljati 1. 1. 2020.

Ena od pomembnejših sprememb je zvišanje mej davčnih razredov pri dohodku iz kapitala, in sicer pri dobičku iz kapitala, dividendah in obrestih. Meje se bodo iz 25 % zvišale na 27,5 %. Enako velja za obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, kot tudi za obdavčitev dohodka od oddajanja premoženja v najem. Za gospodarske družbe je pomembna tudi sprememba, na podlagi katere se uvaja minimalna stopnja za odmero davka od dobička pravnih oseb, ki znaša 7 %. Po drugi strani novela razbremenjuje lestvico za odmero dohodnine, kar pomeni, da bodo davkoplačevalci v povezavi z osebnim dobičkom obdavčeni nižje.

V povezavi s spremembami materialnega prava se je spremenila tudi procesna zakonodaja. Po novem lahko davčni organ, kot eden od kvalificiranih upravičencev, sam opravi vpis v prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Z namenom povečanja uporabe električnih avtomobilov se z novelo uvaja boniteta pri nakupu električnih avtomobilov. Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, se v davčno osnovo delojemalca všteva le 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno (prej 1,5 %), za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila, če vrednost ob pridobitvi vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 EUR.

OSTALE NOVICE

TOP