O NIKI

Nika je odvetnica pri Kirm Perpar in se ukvarja z gospodarskim in korporacijskim pravom, inšpekcijskimi in drugimi upravnimi postopki ter reševanjem sporov.

Nika ima tudi izkušnje na področju okoljskega prava, strankam je nudila svetovanje predvsem na področju okoljske zakonodaje, ki se nanaša na obravnavo odpadkov. Prav tako pa na dnevni ravni strankam svetuje v zvezi s pogodbami, splošnimi pogoji poslovanja in različnimi regulativnimi vprašanji. Sodeluje s podjetji na področju avtomobilske industrije, trgovine in energetike.

Nika je delovne izkušnje pridobivala najprej na gospodarskem oddelku večje slovenske odvetniške družbe, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa se je zaposlila kot višja pravosodna svetovalka na Specializiranem državnem tožilstvu RS, kjer se je ukvarjala s kazenskim pravom, to znanje pa sedaj uporablja tudi pri reševanju različnih prekrškovnih postopkov.

Članstva

Odvetniška zbornica Slovenije

Jeziki

Angleščina

Izobrazba

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

NOVICE

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP