O LUKI

Luka je odvetniški kandidat v družbi Kirm Perpar. Njegova področja delovanja obsegajo zlasti gospodarsko pravo, civilno pravo ter davčno pravo, pri čemer se osredotoča na združitve in prevzeme, statusna preoblikovanja, davčne učinke transakcij med fizičnimi in pravnimi osebami ter reševanje sporov.

V preteklosti je Luka uspešno sodeloval s številnimi domačimi in tujimi podjetji iz področja farmacije, trgovine, avtomobilske, letalske in elektro industrije ter igralništva. Tako je denimo uspešno zagovarjal stranko v večmilijonskem sporu iz naslova uporabe pravic intelektualne lastnine, sodeloval v prodajnem postopku enega največjih svetovnih ponudnikov mobilnih aplikacij, poleg tega pa tudi aktivno prispeval k uveljavitvi sprememb na področju obdavčitve nenapovedanih dohodkov fizičnih oseb.

Luka je tudi avtor več strokovnih člankov s področja delovnega in davčnega prava v revijah Pravna praksa in Davčno finančna praksa.

Članstva

Odvetniška zbornica Slovenije

Jeziki

Angleščina

Izobrazba

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

NOVICE

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP