Kaj prinaša peti protikoronski paket (»5PKP«)?

26. oktober 2020

V soboto, 23. oktobra 2020 je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (»ZZUOOP« oziroma Peti protikoronski paket »PKP 5«), s katerim se do konca leta oziroma najdlje do junija 2021 podaljšujejo nekateri ukrepi, ki so bili doslej sprejeti za lajšanje posledic epidemije COVID-19, ter uvajajo nekateri novi ukrepi. Ukrepi veljajo za nazaj, od 1. oktobra oziroma nekateri od 1. septembra 2020.

V nadaljevanju povzemamo najpomembnejše ukrepe, ki jih prinaša t.i. »PKP 5«.

Nadomestilo plače v primeru čakanja na delo

Zakon podaljšuje možnost subvencioniranega čakanja na delo do konca decembra 2020, vlada pa ima možnost ta ukrep podaljšati za dodatnih 6 mesecev, torej do 30. junija 2021. Delavec, ki je napoten na čakanje na delo, je upravičen do nadomestila v višini 80% plače. Delodajalcem, ki v letu 2020 zaradi epidemije ocenjujejo upad prihodkov za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 (oziroma glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, če niso poslovali v celotnem letu ali do 12. marca 2020, če v letu 2019 niso poslovali), bo država povrnila 80% izplačanega nadomestila, vendar največ 892,50 EUR.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Za enak čas je podaljšan ukrep subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Ta ukrep določa fiksne zneske subvencij, in sicer od 112 do 448 evrov mesečno, odvisno od delovnega časa, za katerega je delavec zaposlen.

Nadomestilo plače zaradi višje sile – varstva otroka

Starši, ki so odsotni z dela zaradi obveznosti varovanja otroka do vključno 5. razreda osnovne šole zaradi objektivnih okoliščin (zaprtje vrtcev in šol) ali ker je otroku odrejene karantene, so upravileni do 80% nadomestila plače, kar bo delodajalcu v celoti povrnila država. Ta ukrep velja od 1. septembra 2020 in ga lahko uveljavlja vsak delodajalec.

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene

Delavec je dolžan v roku 24 ur delodajalca obvestiti o tem, da mu je bila odrejena karantena, in mu v 3 dneh od prejema posredovati odločbo o karanteni.

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni in znaša:

- 100 % za delavca, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela (na delovnem mestu);

- 80% za delavca, ki je odločbo o karanteni prejel ob prihodu v Slovenijo, če je bila država iz katere prihaja ob njegovem odhodu na zelenem ali oranžnem seznamu, po njegovem odhodu pa se je država uvrstila na rdeči seznam ter delavcu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela;

- če je delavec odšel v državo na rdečem seznamu, mu nadomestilo ne pripada, razen če je v rdečo državo odšel zaradi določenih osebnih okoliščin (smrt partnerja, staršev, otroka, rojstvo otroka ali vabilo na sodišče).

Samozaposleni so upravičeni do nadomestila v višini 250 evrov za vsako karanteno.

Temeljni dohodek za samozaposlene

Peti protikoronski paket znova uvaja temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe, in kmete, ki jim je dohodek v letu 2020 po njihovi oceni upadel za več kot 20% (kot v primeru čakanja na delo). Temeljni dohodek znaša 1.100 evrov na mesec, od tega 400 evrov za socialne prispevke.

Kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni

Novost je možnost kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni brez zdravniškega potrdila, in sicer do tri zaporedne delovne dni največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Testiranje delavcev

Plačilo delodajalca za testiranje delavcev na SARS-CoV-2 se po »PKP 5« ne šteje za boniteto.

Pomoči podjetjem

Veljavnost jamstvene sheme za likvidnostna posojila podjetij se bo podaljšala za pol leta, do konca junija 2021. Rok za odplačilo posojila je največ pet let, posojilo pa ni namenjeno podjetjem v težavah, povezanim družbam, družbam s sedežem v tujini in družbam v davčnih oazah.

Podaljšana je možnost podjetij, da zaprosijo za odlog plačila posojila, ki je bila uvedena s »PKP 1« – vlogo je potrebno oddati do konca novembra 2020.

Slovenski podjetniški sklad podjetjem nudi mikroposojila v vrednosti od 5 do 25 tisoč evrov. Razpis je odprt do 7. decembra 2020 in je dostopen tukaj. MSP se lahko poleg tega še do konca oktobra prijavijo razpis Slovenskega podjetniškega sklada za kritje stroškov nakupa zaščitne opreme.

SID banka podjetjem nudi kredite v višini od 100.000 do 7 milijonov evrov za MSP oziroma do 12 milijonov evrov za velika podjetja. Več informacij je na voljo tukaj.

Poleg tega je Agencija Spirit Slovenija je objavila razpis za razvojno-raziskovalne projekte za odpravo posledic COVID-19, v okviru katerega se lahko podjetja potegujejo za do 300.000,00 EUR subvencije. Rok za oddajo vloge je 1. december 2020. Več informacij lahko najdete tukaj.

OSTALE NOVICE

TOP