JAVNA NAROČILA

PRAVO JAVNEGA NAROČANJA

Javna naročila so skupek pravnih dejanj s katerimi javni naročniki (država, občine, itd.) na podlagi premoženjskopravnih razmerij nabavljajo blago, oddajajo storitve ali izvajajo gradnje po zakonsko predpisanem postopku. Javno naročanje tako predstavlja pomemben del v poslovanju številnih gospodarskih subjektov, ki vstopajo v poslovne odnose z javnimi naročniki. Javna naročila v Sloveniji namreč predstavljajo okrog polovico odhodkov proračuna Republike Slovenije.

POGLOBLJENO POZNAVANJE PREDPISOV IN PRAKSE

V pogodbena razmerja z javnim sektorjem predpisi o javnem naročanju posegajo s tem, da podrobno določajo obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju. Gre za specifično pravno področje katerega regulativne okvire predstavljajo pravila EU. Strokovno obvladovanje področja prava javnih naročil zato zahteva posebej ažurno spremljanje spreminjanja zakonodaje (Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja) judikature Sodišča EU in prakse Državne revizijske komisije. Dobro poznavanje naštetih predpisov in sodne prakse je zato ključnega pomena za uspešno konkuriranje v postopkih javnih naročil ter njihovi izvedbi.

ODZIVNOST JE KLJUČNA

Na področju javnega naročanja naša odvetniška pisarna sodeluje s ponudniki ali naročniki v vseh fazah postopka javnega naročanja, postopku revizije javnih naročil in pri pripravi vseh aktov v zvezi z izvedbo pogodbe. Pri svoji praksi se osredotočamo na svetovanje, zastopanje ponudnikov ali naročnikov v postopkih javnih naročil pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo, ter za pripravo pravnih mnenj v teh postopkih. Postopek je namreč zasnovan tako, da so potrebni hitri odzivi, za kar skrbi naša ekipa izkušenih strokovnjakov.

JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Naše izkušnje obsegajo tudi zastopanje naročnikov in ponudnikov pri projektih javno-zasebnega partnerstva iz različnih sektorjev. Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in zasebnim sektorjem, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje javne infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP