INTELEKTUALNA LASTNINA

Intelektualna lastnina je dragocena dobrina, ki jo je treba zaščititi z vsemi potrebnimi sredstvi. S pomočjo naših dobro usposobljenih svetovalcev za intelektualno lastnino lahko strankam zagotovimo, da se njihova vprašanja intelektualne lastnine rešujejo profesionalno.

Predana ekipa strokovnjakov

Naša predana ekipa pravnih strokovnjakov svetuje domačim in mednarodnim strankam o vseh zadevah, povezanih z intelektualno lastnino, vključno z blagovnimi znamkami, patenti in industrijskim oblikovanjem, avtorskimi pravicami, strategijami portfelja intelektualne lastnine in upravljanja ter pomaga pri sporih glede intelektualne lastnine.

Vodenje skozi najbolj zapletene zadeve v zvezi z intelektualno lastnino

Litigiramo zapletene zadeve v zvezi z intelektualno lastnino, strankam svetujemo in pomagamo pri zaščiti pravic intelektualne lastnine pred kršitvami, zlorabo ali nepošteno konkurenco. Naša ekipa za intelektualno lastnino zastopa stranke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in Uradom za usklajevanje na notranjem trgu.

Sodni strokovnjaki

Imamo dolgoletne izkušnje v različnih situacijah in dokazano uspešnost na vseh stopnjah sojenja in pritožb. Naša ekipa za intelektualno lastnino zastopa stranke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in Uradom za usklajevanje na notranjem trgu.

Praktični in uporabni nasveti

Naše praktično uporabljeno znanje o intelektualni lastnini in preudarno strokovno poznavanja sektorja je našim strankam v veliko korist. Zastopamo in upravljamo portfelj intelektualne lastnine različnih industrijskih sektorjev, kot so avtomobilska in predelovalna industrija, trgovina na drobno, energetika, finančne storitve, zavarovalništvo, farmacevtska industrija in bioznanost ter IT.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP