FARMACIJA IN ZDRAVSTVO

Ker sta farmacija in zdravstvo najbolj nadzorovanih industriji, se morajo farmacevtska in zdravstvena podjetja prilagoditi številnim zahtevam in obveznostim. Odvetniška pisarna Kirm Perpar ima dolgoletne izkušnje s svetovanjem na tem področju in je razvila poglobljeno razumevanje same industrije in problemov, ki se tičejo vseh udeleženih.

Nišna strokovnost

Naša farmacevtska in zdravstvena ekipa svetuje o poslovnih pogodbah, skladnosti in regulativnih zadevah, kliničnih preizkušanjih, promocijskih in oglaševalskih dejavnostih, konkurenci in protimonopolnih politikah, sporih in vprašanjih v zvezi z IP. Imamo bogate izkušnje na področju predpisov o zdravilih in medicinskih pripomočkih, uvoznih in prometnih dovoljenj, farmacevtskega oglaševanja, donacij in sponzorstev. Ekipa našim farmacevtskim strankam svetuje tudi glede protimonopolnih in protikorupcijskih zakonov in okvirov.

Širok obseg izkušenj

Naše stranke so proizvajalci in distributerji izdelkov za prodajo brez in z receptom, medicinskih pripomočkov, pa farmacevtska podjetja, lekarniške verige in ponudniki zdravstvenih storitev.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP