Dražbe v izvršilnih postopkih se selijo na splet

5. februar 2021

S 1. februarjem je začel delovati portal SodneDrazbe.si, kjer so na enem mestu objavljene aktualne dražbe slovenskih sodišč.

Dražbe v izvršilnih sodnih postopkih so bile doslej možne le na način, da so bili dražitelji fizično prisotni na kraju dražbe, zato uvedba spletnega portala e-dražbe predstavlja pomembno in dobrodošlo novost v praksi. Nov sistem, namenjen izvajanju dražb prek spleta, bo vsem zainteresiranim kupcem s pomočjo iskalnika omogočal hiter, enostaven in brezplačen dostop do podatkov o predmetih prodaje v sodnih postopkih, s prijavo preko sistema SI-PASS pa tudi lokacijsko neodvisno in anonimno spletno draženje. Ker bo zagotovljena širša dostopnost javnih dražb, se pričakuje, da se bo povečal krog morebitnih dražiteljev, ki se do sedaj morda niso odločali za osebno udeležbo na sodnih dražbah. Nakup na dražbi izvedeni v okviru izvršilnega postopka je za kupce sicer eden od varnejših načinov nakupa, navedeno pa zlasti velja za odsotnost morebitnih pravnih napak. Z novo obliko izvedbe dražb bo preprečeno tudi dogovarjanje in izsiljevanje med posameznimi dražitelji. Pričakovati je, da bi večja konkurenca na dražbah lahko rezultirala v dosegu višje cene (večji izkupiček), navedeno pa je v korist tako upnikom kot tudi dolžnikom - v večji meri bodo poplačane terjatve upnikov oziroma zmanjšan dolg dolžnikov.

Na portal SodneDrazbe.si, ki bo postopoma glede na roke prodaj v že objavljenih dražbah, nadomestil objave na spletnih straneh sodstva in posameznih sodišč, bodo na enem mestu objavljene vse prodaje nepremičnin, premičnin in pravic, ki se opravijo v sodnih postopkih. Draženje bo potekalo popolnoma anonimno, sistem pa bo deloval 24/7.

Prvo spletno draženje pri prodaji nepremičnin v izvršilnih postopkih bo možno v mesecu marcu. Spletno draženje bo zaenkrat možno le pri prodaji nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih, pri drugih vrstah postopkov pa bodo na spletnem portalu SodneDrazbe.si objavljeni podatki o prodaji v okviru sodnega postopka, več informacij glede načina draženja pa bo razvidnih iz javne objave.

Ne glede na to, da je dobrovernemu kupcu pri nakupu prek dražbe pridobitev lastninske pravice zagotovljena, pa pred odločitvijo o morebitnem nakupu nepremičnin, premičnin ali pravic na javni dražbi priporočamo preveritev obstoja morebitnih stvarnih in obligacijskih pravic tretjih. Kljub nakupu na javni dražbi ne prenehajo avtomatično vse pravice, ki bi lahko omejevale novega lastnika.

OSTALE NOVICE

TOP