Države članice EU potrdile Akt o digitalnih trgih in Akt o digitalnih storitvah

02. december 2021

Na formalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost je bilo dne 25. novembra 2021 dorečeno stališče (t.i. splošni pristop) k Aktu o digitalnih trgih in Aktu o digitalnih storitvah, s katerima naj bi se posameznikom in podjetjem omogočilo bolj pošteno in varno digitalno okolje.

Predloga obeh aktov je Evropska komisija predstavila že konec preteklega leta, kot odgovor na nove digitalne izzive (širjenje ponarejenega blaga, sovražni govor, kibernetske grožnje ipd.) v okviru Paketa za digitalne storitve, pred njunim dokončnim sprejetjem pa bo prišlo še do pogajanj z Evropskim parlamentom, kar naj bi se zgodilo v prvi polovici prihodnjega leta.

Akt o digitalnih trgih (DMA)

Z Aktom o digitalnih trgih bodo vzpostavljeni enaki pogoji poslovanja za vsa podjetja, kar pomeni, da bodo manjši poslovni uporabniki, ki so odvisni od velikih platform (t.i. vratarjev), slednjim lažje konkurirali. Če so lahko velike platforme zaradi svojega položaja na trgu, do sedaj zlorabljale svojo vlogo posrednika med ponudniki in uporabniki, so v novem Aktu predvidene določene obveznosti in prepovedi, ki jih bodo morale spoštovati, kar bo omogočilo pošteno tekmovalnost, večjo izbiro za potrošnike in pravičnejše cene storitev ter izdelkov.

Vratarji bodo morali tako med drugim svojim poslovnim uporabnikom omogočiti dostop do podatkov, ki jih ustvarijo pri uporabi platforme, jim omogočiti promoviranje svoje ponudbe in sklepanje pogodb s svojimi strankami zunaj platforme, podjetjem, ki oglašujejo na njihovi platformi, pa bodo morali zagotoviti orodja in informacije, ki jih oglaševalci in objavitelji potrebujejo za lastno neodvisno preverjanje oglasov, katerih gostitelj je platforma.

Hkrati vratarji ne bodo več smeli ugodneje obravnavati svojih storitev in proizvodov, v primerjavi s podobnimi storitvami in proizvodi, ki jih na platformi ponujajo tretje osebe, potrošnikom ne bodo smeli več preprečiti povezovanja s podjetji zunaj platforme, uporabnikom pa tudi ne bodo smeli več preprečiti, da odstranijo kakršno koli predhodno nameščeno programsko opremo ali aplikacijo, če tako želijo.

Posledice neupoštevanja pravil bodo lahko globe v višini do 10 % skupnega svetovnega letnega prometa podjetja, periodične denarne kazni v višini do 5 % povprečnega dnevnega prometa oziroma druga pravna sredstva, če bodo vratarji sistematično kršili svoje obveznosti.

Akt o digitalnih trgih bo prinesel pravila usklajena za celotno Evropsko Unijo in jih bo enotno izvajala Evropska komisija.

Akt o digitalnih storitvah (DSA)

Na drugi strani Akt o digitalnih storitvah uvaja celovit sklop novih pravil, ki jih bodo morali upoštevati vsi spletni posredniki, ki ponujajo svoje storitve na enotnem trgu, ne glede na to, ali imajo sedež v EU ali zunaj nje. Nova pravila bodo državljanom prinesla večjo izbiro in nižje cene, manjšo izpostavljenost nezakonitim vsebinam ter boljše varstvo temeljnih pravic, ponudnikom storitev pravno varnost in lažje ustanavljanje ter širitev podjetij v Evropi, poslovnim uporabnikom digitalnih storitev pa bo predvsem omogočen dostop do neevropskih trgov.

V nova pravila so vključene tako posredniške storitve (ponudniki dostopa so interneta, registratorji domenskih imen), storitve gostovanja (infrastruktura v oblaku, storitve spletnega gostovanja), spletne platforme (spletne tržnice, trgovine z aplikacijami, družbeni mediji) kot tudi zelo velike platforme (ki dosegajo več kot 10 % potrošnikov v Evropi) - za slednje so predvidena posebna pravila, saj predstavljajo posebna tveganja za razširjanje nezakonitih vsebin in družbene škode.

Nov Akt torej predvideva ukrepe za boj proti nezakonitemu blagu, storitvam ali vsebinam na spletu, nove obveznosti o sledljivosti poslovnih uporabnikov (identifikacija prodajalcev nezakonitega blaga), učinkovite zaščitne ukrepe za uporabnike, ukrepe v zvezi s preglednostjo za spletne platforme, obveznosti zelo velikih platform za preprečevanje nepravilne uporabe njihovih sistemov, dostop raziskovalcev do ključnih podatkov največjih platform za razumevanje spletnih tveganj ter nadzorno strukturo, ki obravnava kompleksnost spletnega prostora.

OSTALE NOVICE

 • in Novice 2022, SELA

  Novice združenja SELA Q2 2022

  Na voljo je najnovejši pregled najpomembnejših zakonodajnih sprememb držav članic združenja SELA....
 • in IFLR1000, Novice 2022

  Kirm Perpar tudi v letu 2022 na lestvici IFLR1000

  Mednarodna neodvisna bonitetna agencija IFLR1000 nas je tudi letos prepoznala in uvrstila na svojo lestvico vodilnih odvetniških pisarn in odvetnikov na področju korporacijskega in finančnega prava. Na področju korporacijskega in finančnega prava smo bili ponovno uvrščeni v ‘Tier 3’. Prav tako pa so nas prepoznali kot pomembne tudi na p...
 • in Novice 2022, SELA

  SELA Webinar: Russia Sanctions: the Impact on Companies in SEE Region

  Partner naše odvetniške družbe, Matej Perpar, je kot predavatelj sodeloval v drugem delu spletnega seminarju združenja SELA z naslovom ‘Russia Sanctions: the Impact on Companies in SEE Region’ ki je potekal 26. maja 2022. V svojem prispevku se je osredotočil na perspektivo EU glede sankcij, izzivov v različnih panogah, poslovnih izstopo...
TOP