Dodatne informacije za delodajalce o preverjanju pogoja PCT

06. oktober 2021

V naši odvetniški družbi smo pred kratkim že pripravili članek z informacijami za delodajalce glede preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT pri svojih zaposlenih (članek je na voljo tukaj), v nadaljevanju besedila pa lahko najdete še nekaj naknadno podanih smernic Informacijske pooblaščenke.

Pojavlja se veliko vprašanj o skladnosti vladnih odlokov z Ustavo, na kar Informacijska pooblaščenka izpostavi, da bi moral biti vsak poseg v pravico do zasebnosti (kar obdelava podatkov za ugotavljanje pogojev PCT tudi je) urejen z zakonom in ne zgolj s podzakonskim aktom. Glede na to je na Ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti (medtem je 30. septembra US že začasno zadržalo izvrševanje vladnega odloka o pogoju PC za zaposlene v organih državne uprave – povezava do novice tukaj), vendar pa do odločitve sodišča vsi vladni odloki veljajo in jih je kot take seveda treba spoštovati. Ker je trenutno z vladnim odlokom zahtevano, da je pogoj PCT za zaposlene obvezen to pomeni, da delodajalec sme vpogledati v dokazilo glede izpolnjevanja PCT pogoja zaposlenega, saj je to potrebno za namene uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem zaposlenega (48. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1).

Ker pa se v prostorih delodajalca poleg zaposlenih večkrat nahajajo tudi obiskovalci oziroma uporabniki storitev, je potrebno tudi pri slednjih, glede na trenutno veljaven odlok, preveriti izpolnjevanje pogoja PCT, pri čemer veljajo enaka načela glede varovanja občutljivih osebnih podatkov, kot so že bila omenjena v preteklem članku (da je ugodeno načelu najmanjšega obsega podatkov, da do podatkov dostopajo le pooblaščene osebe ter da se obiskovalce seznani z informacijami kdo obdeluje njihove podatke, zakaj jih obdeluje ter katere konkretne podatke obdeluje) in pri čemer se podatkov ne sme beležiti, temveč se lahko v dokazilo le vpogleda. Pri obiskovalcih je pomembno poudariti še to, da je ob preverjanju izpolnjevanja pogojev PCT dovoljen tudi vpogled v javno listino, ki izkazuje istovetnost (npr. osebno izkaznico).

OSTALE NOVICE

TOP