Deseti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP10)

24. november 2021

Ker je epidemija v Sloveniji še vedno v polnem razmahu, je vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19. Zakon med drugim predvideva krizni dodatek za ranljive skupine prebivalstva ter nove ukrepe pomoči za gospodarstvo in zdravstvo, ga pa mora pred njegovo uveljavitvijo potrditi še Državni zbor.

Ukrepi v gospodarstvu

V PKP10 je določen ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 (torej tudi za nazaj), s čimer se izenačuje pomoč tem ciljnim skupinam z ostalimi zaposlenimi. Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno (to je 10 dni) ali za čas, ko samozaposleni ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile. Povračilo pa ne more biti višje od 250 evrov za deset dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu. Delno povrnjen izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Nadalje predlog prinaša pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, ki bi pripadala pravnim ali fizičnim osebam javnega ali zasebnega prava (podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom in samozaposlenim) in znaša 60 evrov na delavca.

V predlogu Zakona je predvideno tudi podaljšanje roka za unovčitev turističnih bonov. Lanski boni ('TB') bi tako veljali do 30. junija prihodnje leto, medtem ko bo letošnje bone ('BON21') vlada podaljšala s sklepom.

Ukrepi na področju zdravstva

Na področju zdravstva je predvideno podaljšanje ukrepa začasnega prerazporejanja do 30. 6. 2022. Vsi delodajalci v mreži javne zdravstvene službe morajo tako prednostno razporejati kader glede na izkazane potrebe. Pripravljena je tudi sprememba nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, in sicer tako, da se upošteva čakalni seznam čakajočih nad dopustno čakalno dobo še v šestih oziroma devetih mesecih po izvedbi razpisa. Tako naj bi se izboljšala učinkovitost izvajanega razpisa in zagotovila večja dostopnost do zdravstvenih storitev.

Poleg tega je podaljšano financiranja telemedicinske obravnave, ki je strokovno upravičena in potrebna tudi pri pacientih, pozitivnih na COVID-19 do 30. junija 2022, podaljšan je ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022 z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece, podaljšana pa je tudi možnost izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1. aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. 12. 2022.

Dodatki za ranljive skupine

V PKP10 bo država najbolj ranljivim skupinam izplačala posebni dodatek:

upokojenci, ki imajo nižjo pokojnino od 510 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka, tisti ki dobivajo pokojnino do 612 evrov, bodo dobili 230 evrov dodatka, kdor prejema pokojnino do 714 evrov, pa bo dobil 130 evrov. Izplačilo naj bi pokojninski zavod izvedel v decembru.

• vlada predlaga, da se kmetom z manj kot 591 evri pokojnine za izboljšanje socialnega položaja izplača dodatek v višini 150 evrov. Toliko naj bi dobili tudi invalidi.

• prostovoljci, to so predvsem pripadniki civilne zaščite, pa študenti in dijaki, ki so sprejeli delo in delajo v zdravstvenih ustanovah, bodo prejeli poseben dodatek, ki se bo izplačal na dnevni osnovi, in sicer v višini 30 evrov za pripadnike civilne zaščite in 25 evrov za študente oziroma dijake.

OSTALE NOVICE

TOP