BANČNIŠTVO IN FINANCE

Zadeve na področju bančništva in financ so lahko zelo zapletene in zahtevajo strokovnjake, ki so usposobljeni za iskanje inovativnih in praktičnih rešitev. Odvetniška pisarna Kirm Perpar ponuja strokovno in nepristransko svetovanje domačim in mednarodnim strankam.

Poglobljeno znanje in dolgoletne izkušnje

Odvetniška pisarna Kirm Perpar podaja pravna mnenja v zvezi s širokim spektrom bančnih transakcij in transakcij z vrednostnimi papirji. Naše stranke so tako komercialne banke kot tudi korporativni posojilojemalci in izdajatelji.

Bančni in finančni oddelek družbe Kirm Perpar je sestavljen iz visoko usposobljenih svetovalcev, ki domačim in mednarodnim strankam nudijo kvalitetne pravne nasvete o različnih transakcijah s področja bančništva in vrednostnih papirjev. Pohvalimo se lahko s poglobljenim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami s finančnimi transakcijami, pridobivanjem financiranja, finančnimi vzvodi, financiranjem premoženja, lizingom, podjetniškimi kreditnimi in posojilnimi trgi, strateškimi projekti, trgovanjem z dolgovi, posojili finančnim institucijam, kapitalskimi trgi, projektnim financiranjem, nepremičninskim financiranjem, prestrukturiranjem, plačilno nesposobnostjo, insolvenčnimi postopki, korporacijskimi skladi ter drugimi področji strukturiranega financiranja.

Specializirano strokovno znanje

Naša ekipa nudi pomoč pri vseh vrstah odprtih in zaprtih investicijskih skladov, vključno s “hedge” skladi, državnimi premoženjskimi skladi, pokojninskimi skladi, skladi zasebnega kapitala in nepremičninskimi skladi. Odvisno od individualnih potreb investitorjev in premoženja, ki je pod nadzorom, nudimo svetovanje glede licenciranja, združitev in pripojitev (nakupi in dezinvestiranje), pa tudi glede obdavčenja, regulacije in skladnosti poslovanja.

Dodana vrednost

Naši strokovnjaki imajo veliko izkušenj in znanja na področju združitev, gospodarskega in korporativnega prava, zastopanja v pravdnih postopkih, konkurence, nepremičnin, davkov, prestrukturiranja, garancij in vrednostnih papirjev, ter na področju regulativnih zadev, kar nam omogoča, da zadeve preučimo iz vseh zornih kotov in tako pridemo do optimalne rešitve.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP