BANČNIŠTVO IN FINANCE

Bančne in finančne zadeve so lahko zelo zapletene in zahtevajo dobro podkovane strokovnjake, ki so usposobljeni za iskanje pametnih, izvedljivih rešitev. Odvetniška pisarna Kirm Perpar ponuja neposredne pravne nasvete v povezavi s potrebnimi tehničnimi veščinami in strokovnim znanjem, da tako lahko zagotovi nepristransko svetovanje domačim in mednarodnim strankam.

Poglobljeno znanje in dolgoletne izkušnje

Odvetniška pisarna Kirm Perpar svetuje pri številnih bančnih transakcijah in transakcijah z vrednostnimi papirji. Naše stranke so komercialne banke, kot tudi korporativni posojilojemalci in izdajatelji.

Naš bančni in finančni oddelek je sestavljen iz visoko usposobljenih in natančnih svetovalcev, ki domačim in mednarodnim strankam nudijo dobro preučene pravne nasvete o številnih transakcijah s področja bančništva in vrednostnih papirjev. Imamo poglobljeno znanje in dolgoletne izkušnje s finančnimi transakcijami, pridobivanjem financiranja in financiranjem z vzvodom, financiranjem premoženja in lizingom, podjetniškimi kreditnimi in posojilnimi trgi, strateškimi projekti, trgovanjem z dolgovi, posojili finančnim institucijam, kapitalskimi trgi, projektnim financiranjem, nepremičninskim financiranjem, prestrukturiranjem in plačilno nesposobnostjo, listinjenjem, korporacijskimi skladi in drugimi področji strukturiranega financiranja.

Specializirano znanje in izkušnje

Obseg industrijskih akterjev na področju bančništva in financiranja je ogromen. V odvetniški pisarni Kirm Perpar vemo, kakšne so razlike in posebnosti posameznih podindustrij na tem področju prava. Ponosni smo, da poleg svetovanja vodilnim komercialnim bankam, velikim posojilojemalcem in izdajateljem, zavarovalnicam in pozavarovalnicam, podpiramo tudi širok spekter investicijskih skladov. Naša ekipa je idealna za pomoč vsem vrstam odprtih in zaprtih investicijskih skladov, vključno s hedge skladi, državnimi premoženjskimi skladi, pokojninskimi skladi, skladi zasebnega kapitala in nepremičninskimi skladi. Odvisno od individualnih potreb investitorjev in premoženja, ki je pod nadzorom, nudimo brezhibno svetovanje ne samo glede licenciranja, oblikovanja, združitev in pripojitev (nakupi in dezinvestiranje), temveč tudi glede obdavčenja, regulativnosti in skladnosti z našimi strankami.

Dodajanje vrednosti

Dodajanje vrednosti Naša praksa obsega tudi M&A, komercialno in korporativno svetovanje, pravdne postopke, konkurenco, nepremičnine, davke, prestrukturiranje, garancije in varnostne zadeve ter regulativne zadeve, da se lahko zadev lotimo z vseh možnih strani in dodamo dodatno vrednost za naše stranke.

STOPITE V STIK Z NAMI

Če imate za nas posebno zahtevo, potrebujete pravno pomoč ali bi želeli o kakšnih koli drugih vprašanjih govoriti neposredno z enim od naših zaposlenih, nas prosimo kontaktirajte.

TOP